Крымскотатарско-русский словарь

A B Ç D E F Ğ H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

Abadan Olmaq

упорядочиваться


Смотреть значение Abadan Olmaq в других словарях

Abunäçi Olmaq — абонировать
Азербайджанско-русский словарь

ähämiyyäti Olmaq — значить
Азербайджанско-русский словарь

Aid Olmaq — касаться
Азербайджанско-русский словарь

älaqädä Olmaq — сожительство
Азербайджанско-русский словарь

älindä Olmaq — располагать
Азербайджанско-русский словарь

Alverlä Mäşğul Olmaq — спекулировать
Азербайджанско-русский словарь

Amil Olmaq — содействовать
Азербайджанско-русский словарь

Asılı Olmaq — зависеть
Азербайджанско-русский словарь

Aşiq Olmaq — влюбиться
Азербайджанско-русский словарь

Axşam Olmaq — вечереть
Азербайджанско-русский словарь

Aydın Olmaq — случиться
Азербайджанско-русский словарь

Bais Olmaq — вызвать
Азербайджанско-русский словарь

Bäläd Olmaq — ориентироваться
Азербайджанско-русский словарь

Balıq Tutmaqla Mäşğul Olmaq — рыбачить
Азербайджанско-русский словарь

Bänd Olmaq — влюбиться
Азербайджанско-русский словарь

Bankrot Olmaq — банкротиться
Азербайджанско-русский словарь

Bärabär Olmaq — соответствовать
Азербайджанско-русский словарь

Bärbad Olmaq — развалить
Азербайджанско-русский словарь

Başqa Räydä Olmaq — разногласить
Азербайджанско-русский словарь

Bikef Olmaq — киснуть
Азербайджанско-русский словарь

Bir şeyin Simvolu Olmaq — символизировать
Азербайджанско-русский словарь

Bir Vaxtda Olmaq — совпасть
Азербайджанско-русский словарь

Birinci Olmaq — первенствовать
Азербайджанско-русский словарь

Birinin Därdinä şärik Olmaq — соболезновать
Азербайджанско-русский словарь

Cadar-cadar Olmaq — загрубеть
Азербайджанско-русский словарь

Cäsarätli Olmaq — дерзать
Азербайджанско-русский словарь

Cinas Olmaq — рифмовать
Азербайджанско-русский словарь

çox Mäyus Olmaq — разогорчить
Азербайджанско-русский словарь

...därdinä şärik Olmaq. — участие
Азербайджанско-русский словарь

Däli Olmaq — взбеситься
Азербайджанско-русский словарь

Посмотреть еще слова :